Me and my pet

 

 

Ucraina

Gymnazium #2, Chernivtsy Oleg Liubkivsky, Tania, Yana, Dinis, Sirey Michel, Helen Pytik, Ira Wirsta, Kostya Gakman,

Gymnasium #7, Sevastopol Shkarlat Victor Yulia Morduhaeva Sergey Mischenko Alina Ivanova Katya Abramova Andrew Tarasenko Lena Babenko Vahtang Kartozia

School 52 Kiev Mary Bulah, Julia Kolesnikova

Cherkasy First City Gymnasium Anya Nogovska, Vadym Kramar, Nastya Romanova

School N 267 Kiev Nadezhda Popova, Tymokha Daryna

School 55, Kharkov Kiril Fadeev, Marina Kornienko

Gymnasium no.30, " EKO NAD", Kiev Kolomiytseva Kristina, Juliana Tymoshenko, Lusenko Julia, Georg,

Liceum 208, Kiev, Ukraine Ayzen Igor, Korol Andrew, Marchenko Jack, Novobranec Alex, Hristenko Julia, Sidorenko Jaroslav, Sachatskaya Valentina

School 182 Shelesnov Stanislav

Home | The Project | Discusiions| Participants | Photo Album 
Last updated October 2001 | For more information contact Florina Serbu