Me and my pet

 

 

Belarus

Volkovysk Anastasiya Kuzmenkova Chtchetko Irene Alex Ruzhui Nastya Kurilovich Vitalik Manakhov, Radoshka Jana Helen Zhuk Shuleko Nastia Kiril Ignatick Zhenia

School 14, Grodno Marek Ignatovich, Sveta Fomina, Alexander Konovalov, Masha Leta, Alexander Sorokin

School 10, Grodno Bobrovskaya Anna Kate Anet, Matyash Artem

Gymnasium #2, Minsk Olga, Julia, Natasha Karkanitsa, Katya Rumiantseva, Vova Neronsky, Vova Neronsky, Aliona Yatsynovich, Yulia Gorosko, Karina Grigoryan , Yulia Malinovskaya, Polly Gilburd, Nikita Ratkevich, Olga Borisevich, Sergey Kotugin, Ilya Kushliansky, Sasha Klimenko, Milena Gurina, Katya Urbanovich, Karina Pashukevich, Oleg Tsepelev, Anya Ilyinova

School 19, Grodno Lesha Kostetsky

Gymnasium 1, Slonim Nastya Kolenko, Vika Smirnova, Sasha Trebuhovsky

Bolsheuholodskaya School, Borisov Alesya, Victoria, Kristina, Dasha, Kolya

Home | The Project | Discusiions| Participants | Photo Album 
Last updated October 2001 | For more information contact Florina Serbu